Mansuroğlu Mah. Dumlupınar Cad. Bayraklı/ İzmir adresinde (email:[email protected] ) mukim Uğur Bahar ("Satıcı"), TemizlikMadeni kullanıcılarının temizlikmadeni.com internet sitesi ("E-TİCARET SİTESİ") üzerinden kendisine elektronik ortamda ilettikleri kişisel bilgileri, işbu gizlilik politikası ("Gizlilik Politikası") uyarınca, kullanıcılar ile akdettiği "TemizlikMadeni Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanmayacak ve üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır.

 

·Bununla beraber kullanıcı, paylaşmış olduğu bilgilerinin kendisine özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi maksatlarıyla, Satıcı'nın tüm iştirakleri ve işbirliği içinde olduğu şirketler ile paylaşımına izin vermektedir.

 

·Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve "E-TİCARET SİTESİ"nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için Satıcı, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. İşbu E-TİCARET SİTESİ'nin kullanıcıları IP adreslerinin, yukarıda belirtilen çerçevede, Satıcı tarafından tespit edilmesine ve kullanılmasına onay verdiklerini kabul ve beyan ederler.

·Üyelik veya "E-TİCARET SİTESİ" üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri Satıcı'ya vermeleri gerekmektedir. Kullanıcılar, Üyelik/Kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirler. Kişisel bilgiler; ad soyad, firma bilgileri, adres, mobil ve/veya sabit telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgiyi içermekte olup, kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır.

 

·Kullanıcılar, "temizlikMadeni Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgilerin Satıcı veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanılabileceğini kabul ederler. Gizli Bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Satıcı tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya  "E-TİCARET SİTESİ" üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Satıcı ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, " TemizlikMadeni  Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden şirket bünyesinde yapılan profillemelerde, çeşitli istatistiksel değerlendirmelerde, veri tabanı oluşturmada, reklam, tanıtım, pazarlama ve pazar araştırmalarında ve sair iletişim faaliyetleri amacıyla kullanılabilecek ve bu amaçla 3.kişiler ile paylaşılabilecektir.

 

 

·Satıcı, "E-TİCARET SİTESİ" dahilinde başka sitelere link verebilir. Satıcı, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Gizli Bilgiler; isim-soyisim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. Satıcı, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini Satıcı'nın işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Satıcı, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere; ilgili mevzuatta belirtilen, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak; Satıcı'nın kullanıcılarla akdettiği " TemizlikMadeni  Üyelik Sözleşmesi"nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla; Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi; buna ilişkin mahkeme kararının olması; Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

 

·Satıcı Gizli Bilgiler'i kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Gerekli bilgi güvenliği önlemleri alınmasına karşın E-TİCARET SİTESİ'ne ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Satıcı'nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

·Satıcı, kullanıcılar ve kullanıcıların "E-TİCARET SİTESİ" kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, "E-TİCARET SİTESİ"ni kaç kişinin kullandığını, bir kişinin "E-TİCARET SİTESİ"ni hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak, kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

·Google AFS reklamlarının Satıcı'ya yönlendirilmesi esnasında Google Kullanıcılarının tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

 

·Satıcı, kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri mesajların içine, mesajı gönderen kullanıcının cep telefonu numarası bilgisini ekleyebilir.

 

·Satıcı tarafından "E-TİCARET SİTESİ" dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Satıcı ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. Satıcı, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman "E-TİCARET SİTESİ"nde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Satıcı'nın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri "E-TİCARET SİTESİ"nde yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.

 

·Her Kullanıcı, işbu E-TİCARET SİTESİ'ni ziyaret ederek, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini kabul etmiş sayılır.

 

 

 

 

TemizlikMadeni , "E-TİCARET SİTESİ" kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı " TemizlikMadeni  Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve "E-TİCARET SİTESİ"nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için TemizlikMadeni , gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelik veya "E-TİCARET SİTESİ" üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) TemizlikMadeni ne vermeleri gerekmektedir. TemizlikMadeni , " TemizlikMadeni  Üyelik Sözleşmesi " ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri TemizlikMadeni  veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. TemizlikMadeni  tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya TemizlikMadeni  "E-TİCARET SİTESİ" üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; TemizlikMadeni  ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, TemizlikMadeni  Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

TemizlikMadeni , "E-TİCARET SİTESİ" dahilinde başka sitelere link verebilir. TemizlikMadeni , link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; isim-soyisim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir.TemizlikMadeni ,  işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini TemizlikMadeni 'nin işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda TemizlikMadeni , işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere; Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak; TemizlikMadeni 'nin kullanıcılarla akdettiği "TemizlikMadeni  Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla; Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi; Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

TemizlikMadeni , gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

TemizlikMadeni , kullanıcılar ve kullanıcıların "E-TİCARET SİTESİ" kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, "E-TİCARET SİTESİ"ni kaç kişinin kullandığını, bir kişinin "E-TİCARET SİTESİ"ni hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Google AFS reklamlarının TemizlikMadeni 'ne yönlendirilmesi esnasında Google Kullanıcılarının tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

TemizlikMadeni , kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri mesajların içine, mesajı gönderen kullanıcının cep telefonu numarası bilgisini ekleyebilir.

TemizlikMadeni , tarafından "E-TİCARET SİTESİ" dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, TemizlikMadeni  ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. TemizlikMadeni , işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman "E-TİCARET SİTESİ"nde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. TemizlikMadeni 'ın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri "E-TİCARET SİTESİ"nde yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR